Vi i skogen


Vi avverkar årligen mindre än den skogliga tillväxten, vilket medför att vi hela tiden bygger upp ett virkesförråd för framtiden.

För att klara av våra målsättningar för skogen samt leva upp till timmerindustrins leveranskrav, anlitar vi lokala entreprenörer för gallring respektive föryngringsavverkning. De har god lokalkännedom och har anknytning till orten. Även för vissa skogsvårdstjänster anlitas entreprenörer.

I egen regi har vi ett motormanuellt lag á 4 personer samt 2 st. skotarlag. Varje skotarlag följer var sin entreprenör. Idag använder vi en Rottne F15 respektive en John Deere 1110. Arbetsledningen består av en skogvaktare.

Ansvarig driftsledare
Ingemar Karlsson
Tel: 0582- 450 40, 073-315 75 15
E-post: ingemar.karlsson@booegendom.se