Jakten


Den viltart vi är mest kända för på Boo är den vackra dovhjorten (Dama dama) som finns i både den ljusa färgen (Ljusbrun med vita prickar) samt den mörkbruna (nästan svart). Dovhjorten kom till Boo så sent som under slutet av 1920-talet och har anpassat sig mycket väl på markerna. Vi har idag en av de tätaste frilevande stammarna i Sverige och årligen skjuts det runt 800 stycken dovhjortar på Boo. Några av de största frilevande hjortarna i Sverige har skjutits just här på Boo och varje år skjuter vi ett antal medaljhjortar.

Men det är inte bara dovhjorten som lockar turister och jägare hit. Vi har även mycket goda stammar av älg, vildsvin, kronhjort, rådjur och bäver. Vi skjuter idag ett 40-tal älgar per år samt ca 150 vildsvin. Kronhjorten finner man mestadels i ytterområdena och rådjuren är utspridda över hela godset.

Även fågellivet är rikt representerat. Vi har ingen egen utsättning av fågel, men det finns gott om skogsfågel, vildand, krickor, gäss och tranor. Har man tur kan man även se både kungsörn och havsörn.

Under 2022 har vi investerat i vårt viltslakteri, med stöd av Europeiska Jordbruksfonden, för att kunna än bättre ta han dom vårt skjutna vilt men även i framtiden kunna utveckla det vidare och ev ta hand om andras vilt.