Jordbruket


Vi bedriver idag konventionellt jordbruk på större delen av det egna innehavet. Vi odlar idag utsäde och har en egen utsädesanläggning med renseri. Den odlade arealen uppgår idag till ca 800 ha. Därutöver är 110 ha utarrenderat för jordbruk samt ca 210 ha för bete. Idag finns 1 gårdsarrende kvar samt ett 30-tal sidoarrenden. De senare består i huvudsak av betesmark.

Sedan 2006 har vi en gemensam maskinpark med granngodset Brevens Bruk AB. Detta för att rationalisera och skapa ett effektivt jordbruk för båda parter.

Brevens Bruk har idag ca 300 ha under eget bruk samt 150 ha utarrenderat för jordbruk och ca 60 ha till bete.

Ansvarig driftsledare
Peter Aronsson
Tel: 070-675 62 12
E-post: peter.aronsson@booegendom.se

Höstsådd med New Holland T8.410 och Väderstad Rapid 800C
Vårbruk med NH T8