Fiske


Boo Egendom omfattar 23 sjöar och sammanlagt över 1 000 ha fiskevatten. I dessa vatten finns bl.a. gädda, gös, abborre, ål och kräftor med mera.

Sedan 2011 svarar Boo Egendom Jakt- & Fiskevårdsavdelning för alla sjöar och därmed även för fiskekort, bryggor och båtplatser. De svarar också för utsättning av fisk och andra fiskevårdsåtgärder.

Fiskekort kan för närvarande köpas via iFiske.

För mer info, vänligen kontakta Jacob Gustavsson eller Per Thelin.

Kontaktpersoner:

Per Thelin
E-post: per.thelin@booegendom.se

Jacob Gustavsson
E-post: jacob.gustavsson@booegendom.se