Skogsbrukets mål


Målsättningen med skogsbruket inom Boo Egendom är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och bärkraftigt ekonomiskt utfall samtidigt som den biologiska mångfalden i landskapet ska förbättras. Vi strävar även efter att skapa en jämnare åldersklassfördelning.