Boo Slott


Boo slott uppfördes år 1878-1882 av dåvarande fideikommissarien på Boo Hugo Johan Hamilton och hans hustru Marianne Hamilton (född af Sandeberg). Slottet uppfördes efter Johan Fredrik Åboms ritningar i så kallad nygotisk stil. Slottet är byggt i sten med torn, krenelerade murar och trappgavlar och ersatte en 1700-tals herrgårdsbyggnad med 4 flyglar.

År 1925-1927 gjordes en invändig ombyggnad och renovering under ledning av arkitekten Ivar Tengbom. Samtidigt anlade landskapsarkitekten Rudolf Abelin en ny landskapspark med engelsk karaktär kring slottet.

År 1959 lät man färgsätta slottet i en rödrosa nyans med vita omfattningar kring fönster. Troligen gjorde man detta efter originalritningarna från år 1875, där slottet var färgsatt i en ljus tegelröd nyans. Ursprungligen var slottet dock vitmålat med mörka snickerier och markiser i fönstren på södersidan.

Dagens färgsättning tillkom år 2008-2010, då en omfattande restaurering och renovering av slottet genomfördes. 2015 lät man även glasa in verandan i söder enligt orginalritningar.