Framtiden


Anorna från 1600-talet ger oss utmärkt erfarenhet att långsiktigt förvalta egendomen i en föränderlig omvärld.

Framtiden, för en egendom som Boo, bjuder på många utmaningar.

Växtodlingen utvecklar vi bland annat genom samverkan med grannar och genom egen utsädesproduktion.

Turistnäringen är en växande kraft som vi ser mycket positivt på framöver, speciellt för jakten och fisket.

Skogsbruket effektiviseras med allt rationellare metoder och mer ändamålsenliga maskiner. Våra skogar skall med långsiktighet vårdas till gagn och glädje för kommande generationer.