Toekomst


Onze 17e-eeuwse wortels geven ons de kennis en ervaring die benodigd zijn om duurzaam zorg te dragen voor ons landgoed in een veranderende wereld.

De toekomst biedt voor een landgoed als Boo vele uitdagingen. De teelt van gewassen wordt ontwikkeld door onder andere samenwerking met ons buurlandgoed, en door de eigen productie van zaaigoed. Toerisme wordt de komende jaren in toenemende mate een factor van belang. We staan hier erg positief tegenover. Dit geldt met name voor de jacht en de sportvisserij.

Wij zullen onze bossen met genoegen, en door middel van duurzaam beheer, veilig stellen voor toekomstige generaties. Het bosbeheer wordt, door het inzetten van meer efficiënte beheermethodes en machines die doelmatiger werken, steeds effectiever.