Aangepast beheer


Wij beschermen het wild op Boo. Een aantal jaren geleden werd door het bestuur een wildbeheerplan aangenomen, waarin werd aangegeven hoe het wild moet worden beheerd. Daarbij ligt het zwaartepunt op samenwerking tussen bosbouw, landbouw en jacht. Elk jaar wordt de gewasschade in de bos- en landbouw nauwgezet gecontroleerd en vervolgens geëvalueerd. Ten behoeve van het vogelleven zijn oude landbouwgronden omgevormd tot draslanden. Dit zijn populaire bestemmingen voor toeristen en vogelspotters geworden.

Om wildschade aan het bos- en landbouwgebied te voorkomen voeren we elke winter zo’n 1000 grasbalen bij. Ook hebben we door het jaar heen een dertigtal voederbakken voor wilde zwijnen in gebruik. Daarnaast hebben we, gebruikmakend van zowel oud bosgebied als landbouwgrond, een aantal wildakkers aangelegd. Op deze manier creëren we een betere omgeving voor het wild op en rond het landgoed.