Fideï-commis


De term “fideï-commis” stamt uit het Latijnse ”in fidem” en betekent “vertrouwen”.

Dit houdt, sterk versimpeld, in dat men een eigendom ontvangt in ruil voor de verplichting om dit in dezelfde of in betere staat aan een volgende generatie over te dragen.

De eigenaar, de fideï-commissaris, heeft het recht om over de winst te beschikken, maar mag, zonder toestemming van de Zweedse raad van fideï-commissen, niet over het kapitaal beschikken.

Het fideï-commis wordt geërfd op de wijze die vastgesteld is bij de oprichting van het betreffende fideï-commis. In het geval van Boo wordt het fideï-commis steeds onbelast overgedragen van de vader op de oudste zoon.

Het fideï-commis werd als rechtsinstituut in 1963 afgeschaft bij besluit van het Zweedse parlement. Boo heeft echter een vrijstelling gekregen en het fideï-commis geldt dus nog steeds onder de huidige fideï-commissaris Carl-Hugo Hamilton.