De Bosbouw


Het grondgebied van Boo Fideï-commis (in totaal circa 15.000 hectare) bestaat voor het grootste gedeelte uit bos. Op dit moment wordt in een gebied van circa 11.600 hectare door Boo Egendom moderne bosbouw bedreven. In het totale gebied met productiebos is de verdeling van de boomsoorten als volgt: 50% den, 45% spar en 5% loofbos.

Boo Egendom heeft generaties lang gestreefd naar een zeer hoog niveau van bosbeheer. Onze stelling is altijd geweest dat grenen naaldhout moet worden geproduceerd voor houtbewerking, en vuren naaldhout voor bouwdoeleinden. Het bosbeheer dient tevens een duurzaam en evenwichtig rendement op te leveren.

Het bosgebied is ingedeeld in verschillende boombestanden, waarbij elk bestand een eigen beheersplan heeft. Dit plan houdt rekening met de houtsoort, de houtkwaliteit, de grondconditie en de aanwezige milieu- en natuurwaarden. Onze bosbouw is gecertificeerd door de overkoepelende organisatie van bosbeheerders. Daarnaast is tegenwoordig 6% van het totale bosgebied gereserveerd voor natuurbeschermingsdoeleinden.