Verkoop van dierenvoeders


Momenteel verbouwen wij gerst, tarwe, veldbonen en koolzaad, waarvan het grootste deel wordt gebruikt als zaaigoed. Daarnaast verpachten wij een aanzienlijk deel van ons land als akker voor voedergewassen. Ook hebben we zelf akkers voor voedergewassen, die we gebruiken als wintervoer voor het wild.