Strategie


Bosbeheer moet in de eerste plaats gericht zijn op het scheppen van een productief en vitaal boombestand met een groot aandeel naaldhout van hoge kwaliteit. Hierbij dient grenenhout te worden geproduceerd voor houtbewerking en vurenhout voor bouwdoeleinden. Het hout dient, indien mogelijk, te worden verwerkt door een lokaal gevestigde houtzagerij.

Door het aanpassen van de natuurlijke omgeving kan een groter percentage loofbos worden verkregen. Tevens neemt het aandeel loofbomen in een door naaldbomen gedomineerd bos toe door een actief beleid bij het uitdunnen van de bossen.
In het bosgebied zijn een aantal geschikte gebieden geselecteerd voor vrije natuurlijke ontwikkeling. Op termijn ontstaan er hier steeds meer processen die typerend zijn voor een doorlopende ontwikkeling van het bos. De natuurlijke waarden die voortkomen uit de invloed van de mens op het landschap moeten behouden blijven. Als onderdeel hiervan dient het open karakter van het landschap, met zijn karakteristieke aandeel van met bomen begroeide grasweiden, bewaard te blijven.

Het landschap dient een grote populatie wilde hoefdieren te kunnen herbergen zonder de biodiversiteit in gevaar te brengen. Dit wordt bereikt met een actief wildbeheer door middel van jacht, bijvoederen en een doelmatige plaatsing van het wild.