Onze bosbouwers


Wij kappen jaarlijks 90% van de bosaangroei, hetgeen betekent dat we continu een houtvoorraad voor de toekomst opbouwen. Om de door ons gestelde doelen voor de bosbouw te bereiken, en om aan de leveringseisen van de houtindustrie te voldoen, huren we lokale ondernemers in voor uitdunning en verjongingskap van het bos. Zij zijn bekend met de lokale situatie en zijn betrokken bij de regio. Ook voor enkele andere diensten binnen het bosbeheer worden lokale ondernemers ingehuurd.

Wij beschikken in eigen beheer over een ploeg van drie personen die met de motorzaag werken. Daarnaast beschikken we over twee gemechaniseerde houtbeladings-ploegen. Elke ploeg volgt een van de ingehuurde ondernemers die zich met de kap bezighouden. Momenteel gebruiken wij voor de houtbelading John Deere 1510 en John Deere 1110 machines. De leiding is in handen van een bosopzichter.

Verantwoordelijk leidinggevende bosbouw
Ingemar Karlsson
Tel: 0046-(0)582-352 20, 0046-(0)73-315 75 15
E-mail: ingemar.karlsson@booegendom.se