Over ons


In 1634 werd er, wegens verdiensten in de Dertigjarige Oorlog, een Zweeds landgoed geschonken aan de Schotse veldheer Alexander Leslie. Deze verkocht dit echter enige tijd later aan graaf Gustav Horn af Björneborg. Het landgoed werd daarna in de vrouwelijke lijn drie generaties lang overgeërfd tot aan broer en zus Herman en Anna Flemming.

Anna Flemming trouwde in 1721 met een van de veldheren van koning Karel XII, de baron en latere veldmaarschalk Hugo Johan Hamilton af Hageby. In 1725 kocht hij zijn zwager uit, waardoor deze afzag van verdere erfenisaanspraken. In 1735 stichtte hij, samen met zijn echtgenote, het fideï-commis van Boo.

Boo is sindsdien als fideï-commis binnen het baronnengeslacht Hamilton af Hageby gebleven. Boo Fideï-commis heeft vandaag de dag ongeveer dezelfde grootte als in de 17e eeuw, en behoort tot een van de grootste private landeigendommen van Zweden. Het landgoed ligt ruim veertig kilometer ten zuidoosten van Örebro en is 15.000 hectare groot, met daarnaast circa 1000 hectare aan waterlopen en meren.

Bosbouw en landbouw vormen de economische basis van Boo Fideï-commis. Daaraan zijn reeds lange tijd industriële activiteiten verbonden. In de 19e eeuw bestonden deze uit werkzaamheden met betrekking tot de ijzerindustrie, met zowel smeltovens als smederijen. In de tweede helft van de 20e eeuw ontstond er een houtzaag-industrie, en tot 2012 was er ook industriële houtbewerking aanwezig.

Boo Fideï-commis is op dit moment zelf niet actief als bedrijf, maar het fideï-commis is in pacht gegeven aan Boo Egendom AB. Dit is een van de moederbedrijven van het huidige concern.