Het doel van de bosbouw


Het doel van de bosbouw bij Boo Egendom is om voorwaarden te scheppen voor een duurzaam en stabiel economisch rendement. Tegelijkertijd dient de biodiversiteit in het landschap verbeterd te worden. Ook streven we naar een meer evenwichtige verdeling van de leeftijdsklassen van de bomen.