Fideikommiss


Fideikommiss kommer från det latinska ”in fidem” och betyder i förtroende. Förenklat kan man säga att man mottar en egendom mot att man förbinder sig att överlämna densamma till nästa generation i samma eller i bättre skick.

Innehavaren, fideikommissarien, äger rätt att disponera avkastningen men äger ej rätt att förfoga över kapitalet utan tillstånd av Fideikommissnämnden.

Fideikommissen ärvs på sätt som bestämdes när fideikommisset i fråga instiftades. I Boo´s fall ärvs fideikommisset ograverat från far till äldste son och till dennes äldste son osv.

Fideikommissinstitutionen avskaffades genom 1963 års riksdagsbeslut. Emellertid har Boo fått dispens och är fortfarande fideikommiss under nuvarande fideikommissarien Carl-Hugo Hamiltons livstid.