Nedre parken


Den så kallade nedre parken anlades under tidigt 1800-tal och var tidigare endast ett kärr men dränerades upp av Carl Diedric Hamilton som hyllning till hans första maka Anna Catharina Hamilton (född Adelheim) som avled 14 februari år 1814 endast 36 år gammal.

Carl Diedric reste även en sten nere i parken till minne av sin hustru. På stenen står det;

”God var hon skön och huld som himlaljuset, sin makes sällhet, barnens föresyn. Som blomma står dess minne upp ur gruset. Förklarad ler dess ande ofvan skyn. Dess rena smak förskönat dessa bygder. Där evig saknad ägnas hennes dygder.”

I floran i nedre parken kan man återfinna vitsippor om våren, dessa avlöses av liljekonvalj och nattviol. På senare tid har man planterat in rhododendron. Även här kan man återfinna Boo-påskliljan. På friherrinnans äng nedanför slottet blommar om våren även den vackra och ovanliga kungsängsliljan.