Boo kyrkskola


Kyrkskolan i Boo invigdes den 17 augusti år 1851 och därmed är det den äldsta folkskolan i Närke. Skolan uppfördes av friherre Hugo Adolf Hamilton, dåvarande fideikommissarie på Boo. Han var en god tecknare och ritade troligen själv skolan i så kallad grekisk tempelstil och lät uppföra den på krönet av denna kulle. Närvarande vid skolhusinvigningen var bland annat, enligt en notis i pressen, prins Gustav, sångarprinsen, son till Oskar I.

I ett sockenstämmoprotokoll från år 1853 finns en anteckning om att fattiga barn, som hade lång skolväg, fick skolmåltider. Två qvarter (ca 6,5 dl) varm soppa på vintern och om sommaren lika mycket mjölk. Soppan värmdes upp i skolans andra våning, där en bostad för läraren var inredd.

Till barnens nytta och nöje, liksom till kostförstärkning, anlades en skolträdgård nedanför skolhuskullens västra sida. I Boo kyrkskola bedrevs det undervisning fram till år 1953 då den nyuppförda Centralskolan i Hjortkvarn togs i bruk. Numera är skolan upplåten till Boo Hembygdsförening.