Fatburen


Fataburen är en av de äldsta byggnaderna i Boo. Väggarna är över en meter tjocka nertill vilket gjorde att den höll värmen ute om sommaren. Fatburen har tre våningar invändigt och taket är ett tjärat spåntak.

Ordet Fatabur eller Fatbur kommer av fornsvenskans fat vilket betyder kläder eller persedlar samt bur vilket betyder bod.

I en sådan byggnad förvarade man i äldre tider kläder och annan dyrbar egendom. Fataburen var alltid en särskild byggnad. Den gjordes så säker som möjligt för brand, inbrott och plundring eftersom den innehöll värdefulla föremål, därav de små fönstergluggarna och de tjocka väggarna.

Det tvistas om åldern på denna fatabur, förmodligen uppfördes den under senare delen av 1600-talet. Fataburen har varit ett eldfast hus för förvaring av spannmål. Socknens utsädesspannmål måhända även brödspannmål, var skyddat mot eld i detta stenhus eftersom bebyggelsen i övrigt var av trä och således utsatt för eldfara.