Lusthuset och Övre parken


Övre parken lät Carl Diedric Hamilton anlägga åt sin hustru i andra giftet Sofia Hamilton (född Beckman). Det är därför ett S pryder grindarna till lusthuset.

Under 1700-talets senare del och 1800-talets första del blev romantikens trädgårdar och engelska parker högsta modet i Sverige. Som en reaktion mot de tidigare rätvinkliga anläggningarna anlades lummiga parker med slingrande gångar, dammar, små valvbroar, kinesiska lusthus och turkiska kiosker, och tempel. Boo var inget undantag och år 1834 byggdes detta lusthus i klassisk stil.

Skalden Karl August Nicander, som ofta förknippas med Boo, var studiekamrat i Uppsala med Hugo Adolf Hamilton och enligt utsago brukade Nicander sitta just här i lusthuset och dikta.

Nicander uppvaktade under sin tid på Boo Virginie Sanne, en släkting till familjen Hamilton, på Boskulla. Det sägs att Karl August Nicander och Virginie Sanne vid något tillfälle sågs plocka liljekonvalj på Lindhults äng. Kanske ett exempel på en spirad kärlekshistoria? En omöjlig kärleksrelation på den tiden, som ledde till att Nicander flyttade till Stockholm, där han sedermera avled år 1839. Virginie Sanne avled år 1840 och hennes grav finns på Bo kyrkogård.