Jaktarrenden


Utöver den egna jakten har vi även ett antal jaktarrenden. Dessa ligger i normala fall runt 300 ha men det finns upp till ca 1 000 ha. Det vilt som ingår idag är dovviltet och ned till småvilt. För älg och kronhjort gäller speciella regler.

I dagsläget finns tyvärr inga lediga arrenden, men önskar man mer information är man välkommen att kontakta någon av våra ansvariga jägare.