Boo-påskliljan


”Narcissus pseudonarcissus var. humilis ”Boo”

Denna Påsklilja har sitt ursprung och naturliga utbredningsområde i nordvästligaste Europa. Enligt Flora of Great Britain and Ireland har den sitt naturliga utbredningsområde på fuktiga gräsängar i Wales och Skottland. Den förste Hamilton på Boo, Fältmarskalken Hugo Johan Hamilton, har sitt ursprung i Skottland. Arten har ett femtiotal underarter ssp., subspecies, och ett hundratal varieteter, var. Boopåskliljan är en sådan varietet var. humilis. Hela artkomplexet är omfattande och svåröverskådligt. Artepitetet på Boopåskliljan är fastställd vid examinering av botanister vid Stockholms universitet på 1960-talet.

Några särdrag att notera för Boopåskliljan är att den har kanske hela släktets minsta lök. Den mäter endast 15 – 20 millimeter i genomskärning. Ett annat särdrag är att blomman har en mycket ljus kronbladskrans. Den Engelske botanisten Pugsley skriver i en artikel i Journal of Royal Horticultural Society vol. 58 1933 att bladen är endast 6-8 m.m. breda och 10-25 cm. långa. Han skriver vidare att Coronan är gul och Kronbladskransen whitish. Denna beskrivning stämmer väl med Boopåskliljan. Arten har genom årmiljonerna anpassat sig till hård konkurrens av gräsarter och andra örter. Utan konkurrens och i näringsrikare miljöer utvecklas endast bladtillväxt.

Arten pseudonarcissus har under lång tid förekommit som kulturväxt även i Sverige och har hybridiserats såväl spontant som av odlare. Boopåskliljan är dock helt i original, inte ens spontan hybridisering har kunnat upptäckas i beståndet. Den förökar sig mycket långsamt såväl vegetativt, lökdelning, och sexuellt, fröförökning. Med den senare metoden har den etablerat sig i lundmiljön strax utanför kyrkogården.

Hur Boopåsklijan kom till platsen, när och av vem är okänt. Det är fullt möjligt att den funnits här i 250 år. Om man följer utbredningstakten på platsen de senaste 50 åren inser man att detta är rimligt. Det är ytterst tveksamt att denna påsklilja kunde inköpas i handeln på den tiden. Därav är det fullt möjligt att den förste Hamilton på Boo, Fältmarskalken och Skotten Hugo Johan, lät anskaffa lökar från Skottland. Han är kyrkans byggherre och ville möjligen se sitt hemlands påskliljor vid sin kyrka.